Atlas urbanistického vývoje Hradce Králové

Obsahem mapy a přiložených dat je zpracování GIS projektu vývoje města Hradce Králové z hlediska dvojího typu tříd využití území za posledních šedesáti let. Tento vývoj je dokumentován v časových krocích přibližně deseti let počínaje rokem 1962 a konče rokem 2008. Analýza byla provedena pomocí gisových nástrojů a s použitím zpracování obrazu dat dálkového průzkumu Země, kterými byly letecké snímky a družicová data Thematic Mapper. Tento vývoj je porovnán s intenzitou silniční dopravy měřenou ve vybraných místech od roku 1968.

Data a zdroje

Doplňující informace

Pole Hodnota
Autor Statutární město Hradec Králové
Správce GIS
Naposledy aktualizováno Únor 17, 2020, 14:09
Vytvořeno Leden 7, 2020, 14:07