Přeskočit na hlavní obsahlogo majitele katalogu
Open data Hradec Králové

Jak publikovat otevřená data

Rozhodnutí o otevírání dat

O publikaci otevřených dat rozhoduje vedení příslušné organizace. Tomuto rozhodnutí by měla předcházet procesní analýza, ze které vyplyne, jaké jsou technické, metodické a personální možnosti dané organizace, a co je pro úspěšnou publikaci dat nezbytné zajistit.

Zejména je nutné si správně odpovědět na otázky:

  • jaká máme data, která bychom mohli publikovat?
  • jaké jsou technické možnosti systémů a aplikací?
  • jaké jsou smluvní podmínky / licence s dodavateli systémů a aplikací?
  • kdo bude aktualizovat a kontrolovat jednotlivé datové sady?
  • kdo bude celý proces publikace koordinovat / řídit?
  • kdo bude schvalovat potřebné kroky?

Role a interní předpisy

Vedení organizace by poté mělo stanovit a obsadit roli koordinátora otevírání dat. Koordinátor je spojovacím článkem a kontaktním místem v rámci celé organizace a s jeho součinností by měly být určeny osoby pro výkon dalších rolí, a to kurátoři dat a IT specialisté. Tyto role jsou však většinou vázané na agendovou odbornost a u různých datových sad se zpravidla liší jejich personální obsazení.

Další vhodným krokem je přijetí interního předpisu, který stanový činnosti a kompetence jednotlivých rolí a nastaví proces publikace od návrhu dat k otevření až po samotnou publikaci a případně i komunikaci otevření dat směrem k veřejnosti.

Analýza přínosů a rizik

Pokud už organizace ví, jaká data chce zveřejňovat, doporučuje se zpracovat analýzu přínosů a rizik ke každé zamýšlené datové sadě. Tato analýza má za cíl posoudit data z několika hledisek, přičemž výsledkem také může být, že data by se publikovat neměla, např. z důvodu bezpečnosti. Prováděním těchto analýz také vzniká větší povědomí o samotných datech, jelikož je na agendu kladen pohled z jiného úhlu, což může vést ke zlepšování a optimalizaci interních i externích procesů. Důležitou součástí této analýzy je rovněž posouzení, zda data neobsahují osobní údaje a zda je tedy nutná jejich anonymizace.

Publikační plán

Pokud chce organizace publikovat vícero datových sad, ať už najednou, nebo v různých obdobích, je vhodné zpracovat tzv. publikační plán, který obsahuje základní informace o datové sadě, kontaktních bodech a výsledcích analýzy přínosu a rizik. Takto mají všichni zainteresovaní prostor se na publikaci připravit.

Katalogizace datové sady

Připravené datové sady, včetně jejich metadat, je poté potřeba publikovat a katalogizovat v Národním katalogu otevřených dat (NKOD). To je možné dvěma způsoby:

  • přímá registrace a katalogizace v NKOD
  • prostřednictvím lokálního katalogu otevřených dat (LKOD), ten je však nejprve nutné zprovoznit