Přeskočit na hlavní obsahlogo majitele katalogu
Open data Hradec Králové

Prohlášení o přístupnosti

Magistrát města Hradec Králové se zavazuje ke zpřístupnění internetové stránky opendata.mmhk.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetovou stránku opendata.mmhk.cz.

Stav souladu

Internetová stránka je plně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 1.5.2024.

Metoda: vlastní posouzení provedené subjektem veřejného sektoru

Při posuzování se sledovala shoda s kritérii uvedenými v Metodickém pokynu k zákonu č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů a standardu Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Vaše náměty či informace o problémech při zobrazování stránek, stejně jako dotazy, návrhy nebo připomínky týkající se obsahu webu či důvodného podezření, že webová stránka nesplňuje požadavky zákona č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně možnosti podat podnět vůči příslušným státním orgánům, můžete psát na adresu opendata@mmhk.cz.

Postup pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na zpětnou vazbu dle předchozího odstavce, můžete kontaktovat příslušný orgán pro prosazování práva:

Digitální a informační agentura

Na Vápence 915/14

130 00 Praha 3

email: pristupnost@dia.gov.cz